نقد دیدگاه سلفیه درباره مجاز در قرآن
48 بازدید
محل نشر: صحیفه مبین » پاییز 1379 - شماره 24 (6 صفحه - از 81 تا 86)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این زمینه که آیا در قرآن کریم مجاز وجود دارد یا نه، از دیرباز میان دانشمندان اسلامی اختلاف نظر وجود داشته‌است. سلفیه از کسانی بوده‌اند که وجود مجاز را در قرآن انکار کرده‌اند: ولی بیشتر علما نظیر لغویون و فقها قرآن را همانند سایر کلامها برخوردار از مجاز شمرده‌اند. در این مقاله سعی شده‌است به شبهات منکران مجاز پاسخ داده‌شود. واژگان کلیدی: مجاز، منکران مجاز، قائلان به مجاز